การลาออกครั้งสุดท้าย

การลาออกครั้งสุดท้าย
Pages: 304
Published: 2010 by a book
Series การลาออกครั้งสุดท้าย
Goodreads Rating: 3.88
Genre: Nonfiction
Language Thai
Author: ภาณุมาศ ทองธนากุล

เรื่องราวจากชีวิตจริงของชายหนุ่มผู้ว่างงานโดยสมัครใจ เขาไม่ได้มีเพียงแผนการที่จะไม่อดตาย แต่ยังตั้งใจจะอยู่อย่างมั่งคั่งในทรัพย์สิน สุขภาพ และเวลาอันเหลือเฟือเพื่อชีวิตที่จะไม่ต้อง 'ลาออก' จากที่ไหนอีกต่อไป ผลงานล่าสุดของผู้เขียน 'หัดเยอรมัน' 'ฟินแลนด์ไม่มีแขน' และ 'เสียดาย...คนอินเดียไม่ได้อ่าน'

Download PDF eBook 2018 brianfostermma.com